Den strategiske betydningen av Revenue Operations i B2B-markedsføring

06.feb.2024 07:59:32 | markedsføring | b2b | revops Den strategiske betydningen av Revenue Operations i B2B-markedsføring

Revenue Operations (RevOps) kan spille en strategisk stor rolle i alle delene av kundekontakt og hvordan man jobber med vekst.

Innenfor B2B-markedsføring er det en stor endring på gang vi går fra "dørbanking" og relativt smale og isolerte arbeidsflater til å jobbe med  salgsmodeller som sette kunde, behov og kundereise i sentrum. Drivkraften i denne endringen er Revenue Operations (RevOps), en spissing og videreutvikling av kundeoppfølging som endrer måten bedrifter jobber med vekst og kundeengasjement på.

RevOps' Opprinnelse

Men hva var det som tente gnisten for RevOps-revolusjonen? Markedsforholdene endrer seg kontinuerlig; bedrifter kjemper for å holde tritt med økningen i de forventningene som kundene har, og hvis man er heldige, de teknologiske fremskrittene.

For å navigere disse farvannene, har behovet for å strømlinjeforme og gjøre det som genererer inntekt så smooth som mulig. Holder du på å planlegge det å implementere en RevOps strategi, og trenger noen å snakke med om det, si i fra.

Ta en prat om RevOps

Behovet for å bryte ned siloer og jobbe på tvers

Tradisjonelt har salgs-, markedsførings- og kundeservice / kundesuksess jobbet med spesialiserte, men ofte isolerte funksjoner. Dette kan ofte gjøre at det er vanskeligere å få god kommunikasjon og føre til fragmenterte kundereiser. Å bryte ned disse siloene tillater en sammensveiset strategi, øker produktivitet og skaper en kundeopplevelse som føles positiv og enhetlig.

RevOps: Brobyggeren mellom teamene

Der det eksisterer avstand mellom avdelinger (både fysisk og/eller metaforisk), kommer RevOps inn som en samlende kraft. (litt som en "watercooler" eller en border collie). Denne integrerte tilnærmingen gjør at det er lettere for de forskjellige avdelingene å forstå sammenhengen, forbedrer samarbeid og forsterker helheten i hvordan kundene møter dem. 

Ok Hallgeir, høres bra ut, men vi jobber i den virkelige verden.. 

Ja, jeg forstår det. Og det er ikke en "quick fix" eller noe som er gjort på 1-2-3. Men det er mulig. Vi kan for eksempel lese i Mottola, O. (2021). The Revenue Operations (RevOps) Framework: A Qualitative Study of Industry Practitioners om utfordringene man kan møte på i implementeringen og utfordringer rundt at det ikke enda er noen utarbeidete "best practices". Det er mange hinder å hoppe gjennom – fra å sikre forankring fra ledelsen, til å navigere gjennom strukturelle endringer og definere ansvarsområder. Likevel er resultatene når man får det til en veldig stor gulerot som vitner om RevOps' potensiale.

RevOps' rolle i salg, markedsføring og kundekontakt

RevOps er ikke et redskap laget for å erstatte eksisterende roller; snarere er det en strategi / et tankesett for å forbedre koordineringen mellom dem. Ved å justere verktøy, data og systemer under en felles forståelse, forteller RevOps en veldig spennende historie og en fantastisk ledestjerne for alle delene av kundereisen.

RevOps: En kulturell og metodologisk endring

Men RevOps handler ikke bare om taktikk – det er en filosofisk endring. I likhet med utviklingen av DevOps, er det et paradigme som fremelsker systemtenkning og det åå evne å se sammenheng på tvers av bedriften, og kobler mennesker, prosesser og teknologi sammen på en fantastisk måte. (i allefall er det målet 😅)

Konklusjon

Mulighetene med RevOps er mange, og med løfte om muligheter for bedrifter til å styrke effektivitet, kundeopplevelse, inntjenening og produktivitet. Så er det veldig mange ting som taler for å se hvordan man kan få implementert RevOps på en måte. Som et ledende element i innovasjon av organisasjonsarkitektur, er RevOps ikke en forbigående trend, men en kritisk komponent i et fremtidsrettet foretak.

Hva gjør du nå da?

Til dere som jobber med B2B, enten det er innen markedsføring, salg eller annen kundekontakt: Se på selskapets struktur og vurder om hvordan RevOps kunne gjort de forskjellige delene av kundereisen bedre. Innsikt og erfaringer er uvurderlig; så hvis du vil ta en prat med noen som har gjort dette flere ganger, så er det bare å ta kontakt.

Ta en prat om RevOps

 

Hallgeir Gustavsen

Skrevet av: Hallgeir Gustavsen

Hallgeir Gustavsen er en utrolig kjekk kar, som også er verdens beste medierådgiver fra Gvarv, i Telemark. Med dette som utgangspunkt har han tatt steget ut i verden, og til deg som kunde, for å dele av sin fortreffelighet. Med 20 års erfaring innen rådgivning og digitale flater, har han den erfaringen du trenger. Uten skam og frykt går han løs på nye utfordringer, og bryter ned dine og andres barrierer for at du skal få mest mulig for pengene. Gamle måter å tenke på skal ut, og digitale tanker skal inn. Han har vært med å bygge opp en rekke virksomheter gjennom sitt engasjement der målbare resultater fra digitale flater har stått mer sentralt enn altertavla i kirka. Hallgeir er en travel mann, men som alt annet kan han kjøpes for penger.