Hvordan budsjettere for sosiale medier

07.feb.2022 09:45:00 | instagram Hvordan budsjettere for sosiale medier

Alle bedrifter, store som små, bør ha et budsjett for sosiale medier-strategien. Jeg viser hvordan du planlegger budsjettet for sosiale medier.

Hvordan budsjettere for markedsføring på sosiale medier

I dag bør alle bedrifter, store som små, ha et budsjett for sosiale medier-strategien. I dette innlegget skal jeg ta deg gjennom hvordan du planlegger markedsføringsbudsjettet for sosiale medier.

Uansett hva slags bedrift du har bør det å promotere merkevaren din på sosiale medier være en del av forretningsstrategien din. Når du skal annonsere for noe, må du få ut budskapet der brukeren er, og “alle” er på sosiale medier.

alexander-shatov-CTZhGbSxWLI-unsplash

Sett opp budsjett ved hjelp av malen min

Hvis du promotere i sosiale medier (og ja, det bør du gjøre), trenger du et sosiale medier-budsjett. I et slikt budsjett lager du en oversikt over hvor mye du planlegger å bruke på promotering og innhold i sosiale medier på en måned, i et kvartal eller i løpet av et år. Du kan sette opp et budsjett i et vanlig excel-ark – og du kan ta utgangspunkt i min budsjettmal. Denne malen kan hjelpe deg å legge en plan for markedsføringen din generelt – med egne rubrikker for sosiale medier. Malen lar deg også sammenligne det planlagte budsjettet med det du faktisk ender opp med å bruke.

Last ned budsjettsmal

Budsjettmalen har overordnede kategorier for innhold, annonsering, merkevarebygging + kreativitet og arrangementer. Innunder annonseringskategorien vil du finne en egen seksjon for sosiale medier som igjen er brutt ned til Facebook, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Pinterest og Twitter. Her er det bare å fylle inn tallene dine for hvert enkelt, og så kan du fjerne det som ikke er aktuelt for deg.

Hvor mye bør jeg bruke på sosiale medier-markedsføring?

Det finnes ingen gylden regel for hvor mye du skal bruke, verken på markedsføringen generelt eller på sosiale medier. Hver bedrift er unik, så dette vil vurderes fra den ene bedriften til den annen. Jeg skal likevel prøve å gi deg en pekepinn på hvordan du finner ut hva som er riktig for din bedrift.

Kartlegg nåværende sosiale medier-kostnader

Den enkleste måten å få et utgangspunkt på er å se på hvor mye du bruker på å markedsføre deg i sosiale medier per i dag. Dersom du aldri har satt opp et budsjett før, har du kanskje ikke denne informasjonen klart for deg.

Kanskje du allerede kjører regelmessige sosiale medier-rapporter? Da har du en god kilde å hente ut informasjon fra. Hvis ikke, er en sosiale medier-audit et godt utgangspunkt for å finne ut hvor mange ressurser du bruker på sosiale medier per i dag.

Hva bør en budsjettplan for sosiale medier ta høyde for?

Når det gjelder budsjett for sosiale medier, kommer disse kostnadene gjerne innunder to hovedkatagorier: Innhold og betalt annonsering. Innholdskategorien kan inneholde kostnader som programvare og publiseringsverkøy, samt samarbeid med influencere eller freelancere (for eksempel i form av innholdsproduksjon i form av tekst, video, grafikk eller bilder). Under betalt annonsering kommer kostnadene for selve annonsene eller kampanjene på de ulike sosiale medier-plattformene inn.

Les min også: Din guide til LinkedIn-annoseringer for 2022

Vær bevisst på målene dine

Det første du må ta høyde for er hvilke resultater du ønsker å oppnå. Når du har et tydelig mål, blir det lettere å måle resultater og tilpasse og justere innholdet etter hva som gir mest effekt. 

Ønsker du mer trafikk til nettsiden din, flere følgere, mange likes eller flere konverteringer? Å få mange likes og engasjement på innlegg i sosiale medier er selvsagt både oppløftende og motiverende, og det er bra at mange kjenner til din bedrift og produkter – men har antall likes i seg selv en verdi for bedriften din? Antageligvis ikke like stor verdi som faktiske konverteringer.

mal_1

Jeg anbefaler at målet du setter deg er knyttet til noe som gir en faktisk verdi for bedriften din, i form av konverteringer. Dette kan være å fylle ut et kontaktskjema, hvor de ønsker at du tar kontakt med dem, eller at de kjøper et produkt eller en tjeneste. Når flere konverteringer er målet, må du rimeligvis sette av mer til budsjetteringen enn ved andre mål. Økt nettrafikk er også bra, men det er et middel mot det endelige målet: å øke salget.

Sørg for å nå ut til riktig målgruppe

Målgruppens popularitet vil påvirke budsjettet. Derfor må du sjekke hva konkurrentene byr, og lage et budsjett ut ifra det. Størrelsen på målgruppen vil også spille inn, jo større publikummet ditt er, jo dyrere vil budet være. For å få mest mulig ut av annonsekronene dine, må du derfor sørge for at du retter deg mot riktig publikum. Da er avansert målretting din venn.

Avansert målretting

Jo mer spesifikt du klarer å sikte deg inn mot et publikum, jo bedre resultater vil du få. Du kan målrette deg mot helt spesifikke parametre som kjønn, alder, yrke, sivilstand, utdanning, bosted, interesser, og tidligere kjøps- og søkehistorikk. Avansert målretting sørger for at du får du ut riktig budskap, til rett person – og på riktig plattform.

Når du bruker du tid på avansert målretting, har du mulighet til å oppnå både billige og riktige klikk.

Oppsummering

Kort oppsummert, for å få en tydelig indikasjon på hvor mye du bør budsjettere for sosiale medier finnes det ulike kriterier å ta hensyn til. Om du har har satt opp et budsjett før, starter du med å ta utgangspunkt i dette og finner ut hva du bruker på sosiale medier-markedsføring per i dag. Videre setter du opp en budsjettplan hvor du tar høyde for ulike kategorier som publiseringsverktøy, programvare, innholdskostnader og kampanje/annonser-kostnader for hver enkelt plattform. Så er du klar til å kartlegge hvilke mål du ønsker å oppnå, og hvem du skal henvende deg mot. Da er du klar til å sette opp et realistisk budsjett ved hjelp av malen min.

Hallgeir Gustavsen

Written By: Hallgeir Gustavsen

Hallgeir Gustavsen er en utrolig kjekk kar, som også er verdens beste medierådgiver fra Gvarv, i Telemark. Med dette som utgangspunkt har han tatt steget ut i verden, og til deg som kunde, for å dele av sin fortreffelighet. Med 20 års erfaring innen rådgivning og digitale flater, har han den erfaringen du trenger. Uten skam og frykt går han løs på nye utfordringer, og bryter ned dine og andres barrierer for at du skal få mest mulig for pengene. Gamle måter å tenke på skal ut, og digitale tanker skal inn. Han har vært med å bygge opp en rekke virksomheter gjennom sitt engasjement der målbare resultater fra digitale flater har stått mer sentralt enn altertavla i kirka. Hallgeir er en travel mann, men som alt annet kan han kjøpes for penger.