Hvordan få det beste utav markedsføringen? Markedsansvarlig + byrå?

13.des.2023 07:11:47 | rådgivere Hvordan få det beste utav markedsføringen? Markedsansvarlig + byrå?

Kombinert har markedsansvarlig ansvaret, samtidig som byråets kompetanse og ressurser utnyttes, da får du det beste fra begge verdener.

En god plan med høy gjennomføringsevne er avgjørende for å lykkes med markedsføringen. (Med de fleste tingene man vil gjøre faktisk) En av tingene jeg har sett er gjennomgående for de som får det best til, er det å ha en DRI - (directly responsible individual Noen som har det faktiske ansvaret, enten de er i selskapet eller innleid.

Noen har, eller ønsker å ansette en fulltids markedsansvarlig eller CMO, og selv om det er helt vanlig og for mange helt korrekt ift det man ønsker å bygge, så er det også en hel del risiko i en slik type ansettelse.

Får man rett kompetanse? Er det god match på folka? Hva skjer om man ansetter feil?

Og det er her kombinasjonen kan komme inn.

Hva er en innleid markedsansvarlig (Fractional CMO)?

De har i utgangspunktet samme jobbeskrivelse som en standard, markedsansvarlig: en erfaren markedsfører som jobber i bedriften din for å utvikle en effektiv strategi og deretter holder i, og gjennomføre planen for å best posisjonere bedriften ditt for suksess.

Alt en innleid markedsansvarlig gjør er sentrert rundt vekst — vekst av din bedrift som helhet, så vel som intern vekst med bedriftskultur og fremming av kontinuerlig læring og forbedring. Samtidig som hvis man bygger systemkapital og strukturkapital og har en plan for å innhente og foredle datakapital, så vil verdien av en slik type ressurs være veildig stor.

En innleid markedsansvarlig skal ha den samme fagkunnskapen som en du ansetter, men de opererer kun på deltid. Det er selvsagt fordeler med å ha noen "på huset" - da det noen oppgaver gjerne er lettere å løse om man har dyp kjenskap til selskapet og dets ansatta/produkter osv. 

Hva med et byrå?

Rett og slett hjelper de bedrifter med å utvikle og implementere markedsføring. Et tradisjonelt markedsføringsbyrå opererer som en tredjeparts entreprenør og jobber for ditt selskap, bistår med kampanjer og analyserer resultatene for å gjøre kontinuerlige justeringer over tid.

Tidligere håndterte disse byråene vanligvis offline-strategier som TV, radio, reklameskilt og brosjyrer. Men nå til dags er deres primære fokus på digitalt, med fokus på taktikker som SEO, sosiale medier, digital annonsering og innholdsproduksjon.

Noen av deres hovedtjenester inkluderer:

 

Hva er kostnadene med en innleid markedsansvarlig?

Som nevnt tidligere, er en innleid markedsansvarlig ganske rimelig sammenlignet med en fulltids markedsansvarlig. Med denne løsningen betaler du kun for den mest essensielle  delen av jobben uten å måtte betale fulltidslønn som i følge utdanning.no i 2023 var på 930.000. Man kan da også se bort i fra sosiale kostnader i dette.

Nå er dette på ingen måte en anbefaling om å kvitte seg med intern markedsansvarlig for å leie inn, hovedpoenget er at man må ha noen som har ansvaret og som jobber for at bedriften skal få de beste resultatene.

Hvis man ser hva forskjellige byråer som spesialiserer seg på denne type tjenester, så kan man, avhengig av behov for kompetanse og omfang finne en erfaren markedsansvarlig som har fordelen med å ha et helt team i ryggen til 300-600-900.000 pr år. Her varierer prisene på hvor mye kompetanse og hvor mye tid som forventes.

Hvordan finne rett markedsansvarlig?

Først bør du ta deg tid til å finne ut av følgende:

  • Hvilke behov ønsker du at markedsansvarlig skal løse (er det en som skal koordinere markedsføringen eller være en visjonær i din bransje?)
  • Hvilken kompetanse trenger da markedsansvarlig å ha?
  • Hvilken bransjeerfaring trenger du at en markedsansvarlig har (f.eks. olje og gass, digital helse eller SaaS)
  • Hva budsjettet ditt er og hvor mye slingringsmonn du har
  • Hvilke resultater ønsker du at markedsføringen skal ha, og har markedsansvarlig erfaring rundt seg til å levere dette?

Hvordan kan du få maksimal uttelling?

Selv om både en innleid markedsansvarlig, fulltids ansatt og et eksternt byrå opererer som samarbeidspartnere, ligger det også en mulighet i å kombinere for å oppnå optimal effekt.

Det finnes tydelige fordeler ved å ha en dedikert ressurs som er dypt involvert i bedriftens markedsstrategi. En markedsansvarlig gir deg kontinuitet og fokus, med at en ansvarlig følger opp og holder i trådene, uten at du må eksponere selskapet for risikoen av å ansette feil. 

Samtidig, er et byrå en verdifull kilde til brei og mangfoldig kompetanse og spesialiserte fagfelt som er umulig for én person å mestre. Byrået kan tilby et team av eksperter innen ulike felt som SEO, innholdsproduksjon, grafisk design og sosiale medier – kritiske komponenter for suksess.

Ved å jobbe sammen så har markedsansvarlig det faktiske ansvaret og leder et felles innsats, samtidig som byråets kompetanse og ressurser utnyttes, da får bedriften din det beste fra begge verdener.

 

Hallgeir Gustavsen

av Hallgeir Gustavsen: Hallgeir Gustavsen

Hallgeir Gustavsen er en utrolig kjekk kar, som også er verdens beste medierådgiver fra Gvarv, i Telemark. Med dette som utgangspunkt har han tatt steget ut i verden, og til deg som kunde, for å dele av sin fortreffelighet. Med 20 års erfaring innen rådgivning og digitale flater, har han den erfaringen du trenger. Uten skam og frykt går han løs på nye utfordringer, og bryter ned dine og andres barrierer for at du skal få mest mulig for pengene. Gamle måter å tenke på skal ut, og digitale tanker skal inn. Han har vært med å bygge opp en rekke virksomheter gjennom sitt engasjement der målbare resultater fra digitale flater har stått mer sentralt enn altertavla i kirka. Hallgeir er en travel mann, men som alt annet kan han kjøpes for penger.