Hvordan planlegge markedsføringsbudsjettet ditt [Gratis mal]

30.jan.2022 18:58:34 | Hvordan planlegge markedsføringsbudsjettet ditt [Gratis mal]

Hvis du skal sette opp et markedsføringsbudsjett for første gang, kan det kanskje være litt vanskelig å vite hvor man skal begynne. Jeg hjelper deg i gang!

Hvordan planlegge markedsføringsbudsjettet ditt

Et markedsføringsbudsjett er et verktøy for å hjelpe deg med å nå dine forretningsmål. Hvis du skal sette opp et markedsføringsbudsjett for første gang, eller ikke har hatt suksess med det tidligere, kan det kanskje være litt vanskelig å vite hvor man skal begynne. Jeg skal liste opp hva du kan gjøre når du skal planlegge markedsføringsbudsjettet, slik at du kommer på rett spor fra begynnelsen av. Jeg har også laget en mal du kan laste ned gratis og bruke når du skal sette opp markedsføringsbudsjettet ditt.

Etabler en forretningsstrategi 

Før du setter opp et markedsførignsbudsjett må du vite hva målene dine er. Dersom du ikke har disse skrevet ned, bør du og teamet ditt først sette dere ned og utarbeide en oppdatert forretningsstrategi. Den bør inneholde konkrete mål for de kommende månedene og årene, samt en handlingsplan for hvordan disse målene skal oppnås. Når du først har en skikkelig forretningsplan på plass, kommer alle skritt videre til å gå mye lettere, som for eksempel å utarbeide en markedsplan, presentere bedriften din for samarbeidspartnere eller kunder – eller å sette opp et markedsføringsbudsjett. Med en forretningsstrategi på plass har du hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det samlet i ett dokument.

1200347825082539-Vecora-1200x628-AGM-2.01

Utarbeid en markedsplan

En markedsplan bør også være en del av forretningstrategien din. I en slik plan kartlegger du hvordan du kan oppnå dine forretningsmål ved hjelp av markedsføring. Her kan du definere og beskrive merkevaren din, produktposisjonering, målgrupper, kundens kjøpsreise, konkurransefortrinn og konkurrentenes tilbud.

Kartlegg nåværende markedsføringskostnader

Neste skritt er å finne ut hvor mye du bruker på markedsføringen per i dag. Her utarbeider du en detaljert oversikt over alle kostnader som går med på å markedsføre bedriften din. Dette inkluderer elementer som innhold, digital og tradisjonell annonsering, merkevarebygging og arrangementer. Mange kommer skjevt når de skal kartlegge markedsføringskostnadene fordi de ikke anser innhold eller arrangementer som en del av markedsføringsbudsjettet, men dette er viktige tiltak å ta høyde for her.  

Sørg for at denne oversikten er så detaljert som mulig. I malen min viser jeg hvordan du kan sette opp overordnede kategorier for innhold, annonsering, merkevaringbygging og arrangementer, for så å bryte ned hver hovedkategori i underkategorier. På denne måten får du en detaljert oversikt over hvilke kostnader som går hvor.

Bruk en budsjettkalkulator

Når du går over nåværende kostnader, finner du kanskje ut at du må kartlegge hvor mye av inntektene dine som faktisk bør gå til markedsføring på nytt. Men hvor mye av inntektene dine bør gå til markedsføringen? Du har kanskje hørt at 10 % er det magiske tallet man skal gå ut ifra, men stemmer det for din bedrift? Sannheten er at det ikke finnes svar eller formel for å beregne nøyaktig hvor mye en bedrift skal bruke på markedsføring. Dette er noe som varierer fra bedrift til bedrift. En budsjettkalkulator basert på både faktiske og prognostiserte data kan hjelpe deg på veien når det kommer til dette, men det vil selvsagt være flere faktorer som spiller inn. 

New call-to-action

Analyser hvor effektive annonsekostandene dine er

I alle tilfeller der en bruker penger på annonser og markedsføring, er det viktig å spore og måle resultatene. Dette er den eneste måten å tydelig se hva som fungerer bra, og hva som fungerer mindre bra. 

Parametrene du velger for å måle resultater knytter du opp til hovedmålene for markedsføringen. Hvis du for eksempel har en landingsside, hvor målet er at folk skal kjøpe en tjeneste av deg, måler du konverteringsraten av hvor mange av de som besøker siden ender opp med å bli betalende kunder. Du kan også måle parametre som nettsidetrafikk, fluktratefrekvens og lead-generering. 

Juster og optimaliser 

Når du har etablert en forretningsstrategi og markedsplan, samt har et klart bilde over annonsekostnader og hvor effektive disse her, har du informasjonen du trenger for å sette opp markedsføringsbudsjettet for året. Se på hvor mye du bruker på hver av de ulike kategoriene og vurder om noe bør justeres opp eller ned for å nå markedsføringsmålene dine. En god måte å vurdere dette på er å se på ROI-en på hver aktivitet. 

Hvis målet ditt er å øke salg med 15 %, må du kanskje bruke mer penger på annonsering eller oppgradere nettsiden din, med tanke på design, brukervennlighet, produktbeskrivelser eller lignende.

Når det gjelder fordeling av markedsføringspengene, sverger Smartinsights.com til 70-20-10-metoden. Her vil 70 % av markedsføringsbudsjettet gå til trygge, standard aktiviteter/innhold som tidligere har resultert i dokumenterte resultater for bedriften din. 20 % går til aktiviteter/innhold du anser som effektive, men som du fortsatt ikke vet om vil fungere for publikummet ditt. Dette innholdet vil gjerne også være rettet mot et nytt publikum. 10 % går til nye, mer eksperimentelle metoder du ikke har prøvd før.

Bruk en mal

Når du har alt dette på plass, er det bare å begynne å plotte inn tallene i malen min.

Malen vil hjelpe deg å planlegge markedsføringen din, samtidig som du kan sammenligne det planlagte budsjettet med det du faktisk ender opp med å bruke.

Last ned budsjettsmal

Følg opp og veiled teamet ditt 

Når budsjettet er på plass, er det lurt å overvåke beregninger og faktiske utgifter regelmessig, og foreta nødvendige justeringer basert på hvor effektive de ulike tiltakene viser seg å være. Jeg anbefaler å gjøre dette ca. en gang i måneden, eller i alle fall annenhver måned.

Samarbeid kontinuerlig med markedsføringsteamet og de som jobber med annonser. Dersom dere jobber sammen om disse tingene, med aktiv veiledning og oppfølging fra deg, er du sikker på at alle er på samme spor. Da er det også mer sannsynlig at dere oppnår markedsføringsmålene dere har satt opp. Som leder i en bedrift er det ditt ansvar å gi strategisk veiledning, samt gi den informasjonen og støtten teamet ditt trenger. Markedsføringsteamet ditt må derfor holdes oppdatert på forretningsstrategien, markedsføringsplan, publiseringsplan og promoteringsplan. Når alle er oppdatert og jobber mot samme mål, har dere bedre sjanse for å lykkes.

Lykke til med budsjettering!

Hallgeir Gustavsen

Written By: Hallgeir Gustavsen

Hallgeir Gustavsen er en utrolig kjekk kar, som også er verdens beste medierådgiver fra Gvarv, i Telemark. Med dette som utgangspunkt har han tatt steget ut i verden, og til deg som kunde, for å dele av sin fortreffelighet. Med 20 års erfaring innen rådgivning og digitale flater, har han den erfaringen du trenger. Uten skam og frykt går han løs på nye utfordringer, og bryter ned dine og andres barrierer for at du skal få mest mulig for pengene. Gamle måter å tenke på skal ut, og digitale tanker skal inn. Han har vært med å bygge opp en rekke virksomheter gjennom sitt engasjement der målbare resultater fra digitale flater har stått mer sentralt enn altertavla i kirka. Hallgeir er en travel mann, men som alt annet kan han kjøpes for penger.