Hvordan flytte et side i Google analytics?

06.mai.2020 00:00:00 | Hvordan flytte et side i Google analytics?

Er det mulig å flytte et område fra en konto til en annen i Google analytics? Ja, det er det! Les hvordan her.

Hvordan flytter jeg en side i Google analytics?

Noen ganger må man rydde litt. Også i Google analytics.

Hvis du trenger hjelp til å forstå eller rydde i Google analytics kan du kontakte meg

Hvis du da har behov for å flytte et område til en annen konto og dermed kunne tilpasse analytics til de behovene du har etter du har slått sammen nettsider, inngått avtale med et nytt byrå eller utviklet en ny strategi for rapportering. Da kan du flytte et område fra en kildekonto til en destinasjonskonto (eller som det heter på engelsk: move a property from a source account to a destination account).

Analytics-1

For å gjøre dette trenger du tilgang til å kunne administrere brukere og samtidig ha redigeringsmulighet på kontoen.

Dette trenger du bare i kilde og destinasjonskontoen.

Dette må du vite før du begynner å flytte

Kildekontoen

Hvis kildekontoen ikke inneholder noen områder etter flyttingen, bør du slette den . Fordi at om du har en tom kildekonto, regnes den fortsatt mot det maksimale antallet Analytics-kontoer du kan ha.

Sporings-ID og merking

Sporings-ID-en (f.eks. UA-999898-1) forandres ikke, så du trenger ikke å endre taggene.

Rapportdata

Alle rapporter og data som er knyttet til området flyttes til destinasjonskonto. MERK; disse flyttes, ikke kopieres.

Når kan du ikke flytte områder?

Hentet fra Google
Under følgende omstendigheter kan du ikke flytte områder:

 1. Kilde- og destinasjonskontoen tilhører ulike organisasjoner i Google Marketing Platform.
 2. Kildekontoen tilhører ikke noen organisasjon i Google Marketing Platform, mens destinasjonskontoen tilhører en organisasjon i Google Marketing Platform.
 3. Kontakt en administrator i organisasjonen for å knytte kildekontoen til den samme kontoen som destinasjonskontoen.
 4. Tjenestenivået for området blir satt til 360, og kontosammenknyttingen til organisasjonen er ikke bekreftet. Kontakt en administrator i organisasjonen for å:
  • knytte kildekontoen og destinasjonskontoen til den samme organisasjonen
  • nedgradere området fra «360» til «Standard» , slik at du kan flytte området
 5. Du har verken tillatelse til å administrere brukere eller redigeringstillatelse i destinasjonskontoen.
 6. Området er knyttet til Google Ad Manager.
 7. Kontakt brukerstøtterepresentanten din for Google Marketing Platform for å fjerne tilknytningen til området. Du kan gjenopprette tilknytningen senere.
 8. Hvis du flytter området til en destinasjonskonto som eies av en annen juridisk enhet enn kildekontoen, må du signere en ny kontrakt om tilknytning.
 9. Én eller flere fullstendige rapporter for området er under behandling.
 10. Vent til behandlingen av de fullstendige rapportene er fullført, og gjør deretter et nytt forsøk.
 11. Destinasjonskontoen har allerede det maksimale antallet områder (standardgrensen er 50).
 12. Området er et sammendragsområde eller et kildeområde.
 13. Du kan ikke flytte sammendragsområder . Hvis du vil flytte et kildeområde, må du først fjerne tilknytningen mellom kildeområdet og sammendragsområdet .

Sånn flytter du områder i Google analytics


Analytics_slide2
 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator .
 3. I KONTO-kolonnen bruker du menyen for å velge kontoen som inneholder området du vil flytte.
 4. Hvis du har mange kontoer, kan du bruke søkefeltet for å finne riktig konto.
 5. I OMRÅDE-kolonnen velger du området du vil flytte.
 6. Klikk på Områdeinnstillinger og deretter på Flytt området.
 7. Velg destinasjonskontoen.
 8. Velg innstillingene for tillatelser:
  • Behold de eksisterende tillatelsene for området og datautvalgene. De nåværende brukertillatelsene kopieres sammen med området, og området arver ikke tillatelser fra destinasjonskontoen.
  • Erstatt de eksisterende tillatelsene for området og datautvalgene med tillatelsene i destinasjonskontoen. Området arver tillatelser fra destinasjonskontoen.
 9. Klikk på Flytt.
 10. Bekreft databehandlingen, og klikk på Lagre.

Håper dette var til hjelp!

Hvis du trenger hjelp til å forstå eller rydde i Google analytics kan du kontakte meg

Hallgeir Gustavsen

Written By: Hallgeir Gustavsen

Hallgeir Gustavsen er en utrolig kjekk kar, som også er verdens beste medierådgiver fra Gvarv, i Telemark. Med dette som utgangspunkt har han tatt steget ut i verden, og til deg som kunde, for å dele av sin fortreffelighet. Med 20 års erfaring innen rådgivning og digitale flater, har han den erfaringen du trenger. Uten skam og frykt går han løs på nye utfordringer, og bryter ned dine og andres barrierer for at du skal få mest mulig for pengene. Gamle måter å tenke på skal ut, og digitale tanker skal inn. Han har vært med å bygge opp en rekke virksomheter gjennom sitt engasjement der målbare resultater fra digitale flater har stått mer sentralt enn altertavla i kirka. Hallgeir er en travel mann, men som alt annet kan han kjøpes for penger.